Skip to main content

Kadans Science Partner wil als eigenaar van bedrijfsgebouwen de duurzaamheid van haar portefeuille verbeteren. Onder meer met zonnepanelen op daken. De vastgoedeigenaar schakelde WijDuurzaam in om de realisatie te begeleiden. Op BioPartner Center Wageningen zijn inmiddels de eerste 596 zonnepanelen gelegd. Het is het eerste zonnedak in een reeks zonnestroominstallaties.

Over Kadans Science Partner

Kadans Science Partner investeert (ontwikkelt, belegt, bouwt, financiert, koopt, verhuurt en beheert) in bedrijfs- en kantoorgebouwen voor huisvesting van R&D afdelingen van kennisintensieve bedrijven en kennisinstellingen door heel Europa. Denk daarbij aan innovatieve sectoren als Agri-Food, Life Sciences, Health, Medische technology, Biobased industry en High Tech.

Rol WijDuurzaam

De case van Kadans Wageningen begon voor WijDuurzaam met een check op de business case en het laten doorrekenen van de dakconstructie. WijDuurzaam verzorgde verder de uitvraag + contractvorming met de installateur en begeleidde de realisatie en oplevering.

Scope 12 inspectie in orde

Om brand met zonnepanelen zoveel mogelijk te voorkomen, eisen verzekeraars dat elektrische installaties voldoen aan de nieuwe keuringsnorm Scope 12. Dat keurmerk moet zorgen voor beter installatiewerk en installaties van hogere kwaliteit. WijDuurzaam liet een onafhankelijk inspectie bedrijf deze SCIOS Scope 12-keuring doen. Waar brandgevaarlijk isolatiemateriaal nog wel eens roet in het eten kan gooien, was de situatie op het dak in Wageningen helemaal in orde. Groen licht dus voor deze zonnestroominstallatie.

Werkplek inspectie

Vanuit de ARBO-wetgeving is Kadans als eigenaar van het pand medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers die de installatie op het dak realiseren. Het schuine dak met metalen kalzip dakplaten kan in de ochtend glibberig zijn door dauw, dus wil je de juiste nodige veiligheidsmaatregelen treffen. WijDuurzaam organiseerde hiervoor een standaard werkplekinspectie met een Veiligheidskundige. Die vaststelde dat de installateur alle noodzakelijke instructies en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig had opgepakt en uitgevoerd.

Installatie in werking

Inmiddels is het gebouw op Wageningen Campus voorzien van zo’n 600 zonnepanelen, met een totale capaciteit van bijna 197 kWp. Door de gunstige ligging op het zuiden zullen de panelen op dit gebouw alleen al 193 MWh per jaar produceren. Na BioPartner Center Wageningen worden ook diverse andere gebouwen van Kadans voorzien van zonnepanelen. Het beoogde aantal bedraagt zo’n 2500 nieuwe zonnepanelen.

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak

Loopt u ook rond met de wens een zonne-installatie te realiseren en weet u niet waar u moet beginnen? Neem contact op met Koos Wijbenga van WijDuurzaam. Hij komt graag vrijblijvend bij u langs.

06-10688913mail@wijduurzaamadvies.nl

WijDuurzaam
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl