Skip to main content
WijDuurzaam

Verduurzaming van bedrijven

Lees meer
Zonnepanelen advies
WijDuurzaam

Verduurzaming van bedrijven

De laatste jaren gebeurt er ontzettend veel op het gebied van duurzaamheid. Steeds meer zakelijke afnemers kiezen voor milieuvriendelijke producten en productieprocessen. Een organisatie kan dit op verschillende manieren doen. En naast het feit dat dit kansen biedt voor de toekomst, zijn sommige verbeteringen ook verplicht gesteld binnen de Europese wetten. Wat houdt verduurzaming van bedrijven precies in? Welke effecten heeft dit op uw onderneming? En wat kan WijDuurzaam hierin betekenen?

Onze overtuiging
Zonnepanelen advies

Wetgeving voor verduurzaming van bedrijven

In juni 2019 werd het Klimaatakkoord gepresenteerd. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden hebben in dit akkoord de maatregelen benoemd waarmee de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent moet zijn gedaald ten opzichte van 1990. Daarnaast is er de Wet Milieubeheer. Die stelt dat u met alle activiteiten die u als bedrijf onderneemt, het milieu zo min mogelijk moet belasten. De uitstoot van CO2, stikstof, andere broeikasgassen en de regelgeving rondom afval, water en het verlagen van uw energieverbruik zijn hierin uitgewerkt. Om erachter te komen welk effect de Wet Milieubeheer heeft op de verduurzaming van uw bedrijf, moet u eerst weten welke verplichtingen er zijn. WijDuurzaam helpt u graag met het in kaart brengen van de wet- en regelgeving rondom duurzaamheid voor uw onderneming.

Onze belofte

Investeren in energiebesparing

Welke techniek het meeste kansrijk is voor uw organisatie, hangt onder andere af van de branche waarin u opereert en van de omvang van het bedrijf. Voor iedereen geldt: verduurzaming van bedrijven begint met investeren in maatregelen die leiden tot energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf op jaarbasis meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Maar ook als er geen verplichting geldt, biedt het besparen van energie toekomstperspectief. Het leidt tot kostenbesparing en is milieuvriendelijk. Het kan soms in kleine dingen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld met slimme functies als een timer om ventilatie, verlichting of verwarming te regelen. Of bij noodzakelijk vervanging te kiezen voor de meest energiezuinige CNC-machine of persluchtapparatuur. De overheid stimuleert diverse duurzame initiatieven met subsidie. Dat varieert per jaar. Vraag ons ernaar!

Verduurzaming van bedrijven via WijDuurzaam

WijDuurzaam helpt met verduurzaming van bedrijven. We brengen de mogelijkheden en kansen in kaart en komen graag aan tafel om een goed plan van aanpak op te stellen. Bij ons draait het echt om de ‘wij’. Wij doen het samen. Kom sparren met onze specialisten of neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

Zoekt u een geschikte aanpak om
uw organisatie te verduurzamen?

WijDuurzaam is een groep van professionals die organisaties en gemeenten snel, wendbaar en op
onafhankelijke wijze begeleidt bij het verduurzamen van hun organisatie en vastgoed.

Meer weten?
WijDuurzaam

Contact

Heeft u een vraag hoe u uw organisatie of vastgoed verduurzaamt? WijDuurzaam helpt u graag te komen tot een geschikte aanpak.

Adresgegevens

Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl

Contactformulier

WijDuurzaam
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl