Skip to main content
WijDuurzaam

Diensten

Afhankelijk van de fase waarin uw duurzame project zich bevindt, helpt WijDuurzaam bij verkenning, planvorming, strategische besluitvorming, de realisatie van een project of evaluatie ervan. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de werkzaamheden waarmee WijDuurzaam u van dienst kan zijn. Samen bijdragen aan de klimaatopgave, energietransitie en circulaire economie.

Lees meer
Zonnepanelen advies

Energiebesparing + Duurzame Energie

 • Quick scan uitvoeren: naar huidig verbruik, kwaliteiten vastgoed, marktontwikkelingen, mogelijke besparingen of subsidies.
 • Beoordeling haalbaarheid duurzame energie: business case duurzame energie (zon / www.wijzon.nl, wind, aardwarmte, lucht) en nieuwe technieken.
 • Advies over financiering en fiscaal meest ideale oplossingen.
 • Subsidie aanvragen duurzame energie (o.a. SDE++).
 • Advies over keuze installatie en installateur.
 • Projectmanagement verzorgen van realisatie duurzame energie.
 • Energie monitoren en verzorgen van periodieke rapportages en adviezen (optie: abonnement).
 • Energiecontracten evalueren en zorgen voor beste prijs-kwaliteitsverhouding (optie: abonnement).

Verduurzaming van gebouwen

 • Quick scan uitvoeren: huidige staat van constructie, schil en mogelijke aanpassingen.
 • Indienen van de Melding Informatieplicht Energiebesparing op basis van Erkende Maatregelen Lijst (EML); vanaf 1 juli 2019 4-jaarlijkse verplichting voor bedrijven met jaarlijks verbruik van meer dan 25.000 m3 of 50.000 kWh; volgende inleverdatum is 1 december 2023.
 • Haalbaarheid maatregelen en innovaties beoordelen, mede op basis van bouwtechnische én bouwfysische berekeningen.
 • Meerjarenplan (MJOP) opstellen.
 • Organiseren financiering, subsidie aanvragen verduurzaming gebouwen.
 • Projectmanagement verzorgen voor realisatie van gekozen maatregelen.

Draagvlak vergroten

 • Draagvlakmetingen uitvoeren onder stakeholders (organisatieleden, burgers) rondom duurzame energie (zon, wind, aardwarmte) en nieuwe technieken.
 • Mobliseren en versterken draagvlak op basis van feiten en metingen.

Organisatie verandering

 • Gevolgen klimaatverandering op organisatie (processen, producten, competenties) in kaart brengen.
 • Adviseren over richting en inrichting organisatie.
 • Begeleiding bieden bij veranderingstrajecten organisatie.

Maatwerk

Wij beseffen als geen ander dat de consequenties van de klimaatveranderingen voor iedere organisatie verschillen. Dit vraagt per situatie om een nadere afstemming, waarbij we kijken naar de beoogde (bedrijfs)doelen, mogelijke risico’s en wet- en regelgeving.

Contact

Meer weten, of heeft u een andere behoefte? Neem vrijblijvend contact op. Gezien de diversiteit van onze expertise, is er veel mogelijk.

WijDuurzaam
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl