Skip to main content

1 januari 2023. Op die datum moeten alle kantoren groter dan 100 m2 energielabel C of hoger hebben. Zo niet? Dan dreigt een boete, of zelfs sluiting. Voldoet uw kantoor al aan deze eis?

Voldoet uw kantoor al aan Energielabel C?

1 januari 2023. Op die datum moeten alle kantoren groter dan 100 m² energielabel C of hoger hebben. Zo niet? Dan dreigt een boete, of zelfs sluiting. Voldoet uw kantoor al aan deze eis?
Medio juni 2021 berichtte NOS dat een kwart van de kantoren in Nederland niet energiezuinig genoeg is. Met de nieuwe wetgeving in het verschiet, brengt dat de nodige onrust met zich mee in de vastgoedmarkt. Een behoorlijk deel van de kantoren zou vanaf 2023 aan de markt onttrokken kunnen worden, waardoor er mogelijk krapte ontstaat.

NTA 8800

De energielabelklasse geeft de energieprestatie van een pand weer en wordt uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr). Alleen een gecertificeerd EP-adviseur mag een energielabel op basis van de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 registreren.

Bij de classificering wordt gekeken naar:

  • de maximale energiebehoefte;
  • hoeveel fossiel energieverbruik een gebouw heeft;
  • het aandeel hernieuwbare energie, oftewel hoeveel stroom je zelf duurzaam opwekt.

Overigens zijn kleine kantoren en monumenten uitgesloten van de plicht.

De voordelen

Een gebouw met een gunstige energieprestatie brengt de nodige voordelen met zich mee. Denk aan lagere energiekosten en milieu besparing. Ook wordt het gebouw aantrekkelijker voor de potentiële huurder of koper. Er zijn zelfs partijen die verlaging geven op de hypotheek wanneer het pand energielabel C of hoger heeft.

Erkende Maatregelenlijst (EML)

De maatregelen om label C te verkrijgen, overlappen enigszins de maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst. Dat is de verplichting vanuit het activiteitenbesluit Milieubeheer om energiebesparende investeringen te doen die zich in 5 jaar of minder terugverdienen. Daarnaast is het verstandig te kijken naar de mogelijkheid om met zonnepanelen eigen opwek te realiseren en zo direct label A te verkrijgen.

WijDuurzaam helpt u

WijDuurzaam kan voor u de organisatie van de certificering organiseren. In ons warme netwerk beschikken wij over gecertificeerde adviseurs die de inventarisatie kunnen doen en de labels afgeven. Daarnaast adviseren en ondersteunen wij bij de realisatie van maatregelen die nodig zijn om label C of hoger te krijgen.

Neem contact op met Koos Wijbenga.

WijDuurzaam
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl