Skip to main content

Hoe de brandverzekering roet in het eten gooit van zonnedaken

Een opvallend bericht onlangs op LinkedIn. Een bedrijf bood een spiksplinternieuwe zonnestroom-installatie te koop aan. De 300 zonnepanelen waren al geïnstalleerd op het dak, maar de eigenaar mocht de installatie niet aansluiten van de verzekeraar. De reden: het vermeende risico op brand. Helaas staat dit geval van kapitaalvernietiging niet op zich. In heel Nederland zijn zonnedaken geannuleerd. Ook bij WijDuurzaam zijn meerdere cases on hold gegaan. Wat is er aan de hand in verzekeringsland?

Dat een zonnestroom-installatie aantrekkelijk is voor uw organisatie, hoeven wij u niet meer uit te leggen. Ook de rijksoverheid stimuleert de productie van zonne-energie via subsidies en belastingvoordelen. Helemaal vanzelfsprekend is het alleen niet. De dakconstructie, ligging en de mate waarin het lokale elektriciteitsnet wordt belast, zijn bijvoorbeeld van invloed op de slagingskans.

Sinds een aantal jaren is er een onzekere factor bijgekomen bij de aanleg van zonnedaken: de (brand)verzekering. WijDuurzaam kent meerdere gevallen waarbij bedrijven hun toegekende SDE-subsidies al zijn misgelopen als gevolg van de vertraging die ontstaat door verzekeraars.

‘Brandgevaarlijk isolatiemateriaal’

Heeft u brandgevaarlijk isolatiemateriaal zoals EPS (polystyreen, of in de volksmond: ‘piepschuim’) of polyurethaan op uw dak? Dan is de kans groot dat uw zonnepanelen lastig te verzekeren zijn.

De aanleiding voor deze huiver van verzekeraars vindt zijn oorsprong in enkele brandincidenten met zonnepanelen in 2017 en 2018.  Ook de concurrentieslag die verzekeraars in het verleden onderling hebben gevoerd met als gevolg onvoldoende dekking op hun vastgoedportefeuille, speelt waarschijnlijk een grote rol.

Het vakblad voor de dakensector Roofs heeft enkele cijfers over de branden op een rij gezet in dit artikel. Hieruit blijkt dat de bijdrage van de isolatiekeuze maar een beperkte rol speelt bij brand op daken met zonnepanelen. Ook in het Vakblad Solarmagazine wordt in dit artikel de relatie tussen EPS isolatie en extra brandgevaar uitvoerig bekeken en genuanceerd.

Het lastige aan dit thema is enerzijds het gebrek aan wetenschappelijk onderbouwde argumentatie, gebaseerd op testen door onafhankelijke instituten. Anderzijds de ondoorzichtige markt van ‘de verzekeraars’, waarover ook dit artikel rept. De wisselende inhoud van brochures van Verbond van Verzekeraars afgelopen jaren maakt het vinden van een helder standpunt in dit EPS- dilemma ook niet gemakkelijker.

SCIOS Scope 12 voor brandveiligheid bij zonnepanelen

Het grootste risico op brand bij zonnepanelen, komt voort uit ondeskundige aanleg en gebruik van inferieur materiaal. Om brand met zonnepanelen zoveel mogelijk te voorkomen, eisen verzekeraars dat elektrische installaties op platte daken voldoen aan de nieuwe certificeringsregeling SCIOS Scope 12. Dat keurmerk moet zorgen voor beter installatiewerk en installaties van hogere kwaliteit. Om het keurmerk te bemachtigen, moet een onafhankelijk inspectiebedrijf een Scope 12-keuring doen.

Onderzoek naar brandveiligheid en komen tot normering

Naast eigen test-onderzoeken en concrete voorstellen van een befaamd bureau op het gebied van risicobeheersing, heeft de overheid in februari 2021 een onderzoek geïnitieerd naar de brandveiligheid en verzekerbaarheid van zonnepanelen op daken. Het instituut TKI Urban Energy heeft dit onderzoek begeleidt. De opdracht was om met verschillende marktpartijen zoals Holland Solar, isolatie- en installatiebedrijven en de Bond van Verzekeraars tot een nieuwe aanpak te komen. Begin december 2021 is door bovengenoemd instituut de uitkomst van het onderzoek gedeeld met WijDuurzaam.

Mogelijke oplossingsrichtingen

Uit signalen in de markt en onderzoeksbureaus, maakt WijDuurzaam op dat er:

 1. voor de korte termijn geen concrete oplossing voor het EPS-dilemma wordt verwacht die alle deelnemende partijen in de verzekeringsketen op voorhand zal kunnen overtuigen. De mogelijkheden in dat geval:
  • Oudere daken vervangen/aanpassen?
   In dat geval zal de isolatie en dakbedekking vervangen moeten worden voordat er zonnepanelen worden geplaatst. Een dergelijk besluit zou kunnen aansluiten bij de ambitie om bedrijfsgebouwen in de toekomst nog meer te laten voldoen aan hogere isolatiewaarden en vermindering van CO2-uitstoot door energiebesparing.
  • Uitzonderingen mogelijk?
   Mogelijk dat er enkele uitzonderingen worden toegestaan, onder strenge voorwaarden en tariefverhoging: denk aan het aanbrengen van een grind- of mortellaag. Een voorbeeld van zo’n mortellaag bovenop een EPS-isolatielaag ziet u in bovenstaande foto van een dakdoorsnede.
 2. voor de langere termijn gedacht wordt aan:
  • Een heldere normering
   Op basis van wetenschappelijk uitgevoerde testen zou een heldere normering (wat wanneer wel/niet) kunnen helpen om cases met EPS te realiseren. Om tot normering te komen, gaat vaak een lange termijn vooraf, denk aan 5 jaar.
  • Een speciale dakverzekering
   Een andere mogelijkheid is dat er in de toekomst een speciale dak verzekering in het leven wordt geroepen.
  • Een garantstelling door de overheid?
   De overheid zou richting verzekeraars kunnen dienen als extra garantstelling in geval brandschade aantoonbaar mede veroorzaakt is door het gebruikte isolatiemateriaal.
 • Let op: aan deze ideeën en suggesties kunnen geen rechten worden ontleend!

Een domper voor de terugverdientijd?

Klanten vertellen ons dat zij door maatregelen die ze moeten nemen bij aanwezigheid brandbaar isolatiemateriaal, grote problemen zien opdoemen rond hun businesscase en terugverdientijd. Wij kijken hier toch wat genuanceerd naar, omdat vaak blijkt dat businesscases te rechtlijnig worden opgetuigd en vele alternatieven onbesproken blijven.

Wat te doen?

Heeft u vragen over het verzekeren van zonnepanelen op uw bedrijfsdak en zoekt u een betrouwbare onafhankelijke partner? Schrikt u van (ingrijpende) maatregelen die uw business case kunnen torpederen? Neem dan contact op met WijDuurzaam.
Wij werken nauw samen met bouwkundige experts op het gebied van brandpreventie en volgen de ontwikkelingen op de voet. Daarnaast zijn we zeker bereid en in staat om uw business case van een second opinion te voorzien.

> Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven.

WijDuurzaam
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl