Skip to main content

Dinsdag 28 juni 2022 start een nieuwe ronde van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). En die datum komt met rasse schreden dichterbij! Om te profiteren van deze subsidie, raden we u aan nú actie te ondernemen. Hebt u plannen voor een zonnestroominstallatie, schakel dan WijDuurzaam in om uw aanvraag te verzorgen.

De SDE++ 2022 is open van 28 juni tot 6 oktober 2022. Er is dit keer een extra groot budget van maar liefst € 13 miljard beschikbaar. De openstelling werkt dit keer met meerdere openstellingsrondes, waarbij technieken met een lagere subsidie per ton CO2 eerder kunnen worden ingediend en dus eerder aan bod komen. Met de uitgebreide ervaring in subsidie-aanvragen, onderzoekt WijDuurzaam het meest geschikte moment.

SDE++ aanvraag door WijDuurzaam

Het traject voor een subsidie-aanvraag ziet er als volgt uit:

 • Opstellen businesscase
  We gaan weloverwogen van start met de businesscase of haalbaarheidsonderzoek. Op basis van budget, gebouw, omgevingsfactoren en beoogd rendement, beschrijven we de optimale installatie. In overleg met u stellen we vervolgens de subsidie-aanvraag op. Waar nodig dient het haalbaarheidsonderzoek ook als bijlage bij de subsidie-aanvraag.
 • Organiseren beoordeling draagkracht 
  Na overeenstemming over de businesscase, gaat WijDuurzaam op zoek naar een constructeur om de draagkracht van het dak te beoordelen.
 • Aanvragen transportindicatie
  Is de draagkracht conform vereisten, dan zal WijDuurzaam een transportindicatie aanvragen bij de netbeheerder. Dat is een controle-aanvraag om te weten of er ruimte is op het net. Ingeval er ruimte op het net is ontvangen we daarbij per omgaande goedkeuring. Overigens kun je daar geen rechten aan ontlenen, maar het biedt wel een gedegen indicatie.
 • Indienen SDE++ aanvraag
  Met een machtigingsformulier op zak, dient WijDuurzaam vervolgens de aanvraag voor SDE++ in bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Opvallende veranderingen

Ten opzichte van eerdere rondes, kent de SDE++ wat wijzigingen:

 • SDE++ is gebaseerd op het terugdringen van CO2. Daarvoor dient de op te wekken zonnestroom omgerekend te worden in bespaarde CO2. Daarnaast moet zonnestroom concurreren met andere technieken zoals hernieuwbare warmte, hernieuwbaar gas, CO2-arme warmte en CO2-arme productie.
 • De eisen voor de netaansluiting bij projecten met zonnepanelen wordt aangescherpt: de netaansluiting wordt vastgesteld op maximaal 50 procent van het piekvermogen van de zonnepanelen.
 • Voor de categorie tussen 15 KWp en kleiner dan 1 MWp wordt een nog duidelijker onderscheid gemaakt tussen subsidie voor zonne-energie op daken, op de grond en op water.
 • Bij aanvragen voor zon-op-dak is er voortaan een verklaring over de draagkracht van het dak een vereiste.

Stijgende prijzen, dalende subsidie?

Als gevolg van container- en materiaaltekorten, stijgen de prijzen van zonnepanelen. Des te urgenter is het om een goede subsidie te krijgen. Het is verder goed te weten dat de SDE++ een afnemend subsidiebedrag toekent, gebaseerd op de oorspronkelijke aanname dat prijzen juist zouden dalen. Momenteel loopt er een discussie of dit aangepast moet worden op korte termijn, aangezien dit de businesscase van veel zon-op-dakprojecten bedreigt.

ISDE-subsidie bij kleinverbruik aansluiting

Waar de SDE++ subsidie er is voor grootverbruik aansluitingen, is er ook een alternatief voor zakelijke gebruikers met een kleinverbruik aansluiting. Dat is de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Wanneer u zonnepanelen overweegt, een aansluiting hebt kleiner of gelijk aan 3*80 Ampère én meer dan 50.000 kWh per jaar verbruikt, dan komt u hiervoor in aanmerking. Deze subsidie staat nog het hele jaar open. Hulp nodig bij de aanvraag? Neem contact op met Koos Wijbenga.

Afspraak inplannen

Wilt u meer informatie over de SDE++ subsidie, of direct een afspraak inplannen? Neem dan contact op met Koos Wijbenga van WijZon en WijDuurzaam Advies: 06-10688913 of mail@wijduurzaamadvies.nl

WijDuurzaam
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl