Skip to main content

Het activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht bedrijven om energiebesparende investeringen te doen die zich in 5 jaar of minder terugverdienen. Een manier om hieraan te voldoen is door de Erkende Maatregelen Lijst (EML) te volgen. WijDuurzaam verzorgde EML-rapportages voor uiteenlopende bedrijven binnen MKB en maatschappelijk vastgoed. 

Over EML

De energiebesparingsplicht geldt voor organisaties met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas. Zij voldoen aan deze verplichting door maatregelen te treffen van de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML). De overheid heeft voor 19 bedrijfstakken lijsten opgesteld met relevante besparingsmogelijkheden die zich binnen 5 jaar terugverdienen.

Kansen om te besparen

Naast dat EML een wettelijke plicht is, biedt het vooral ook kansen voor bedrijven. Door CO2-uitstoot terug te dringen, besparen ze veel geld. Bovendien is elektriciteit besparen een stuk goedkoper dan het opwekken ervan.

 

“EML is weliswaar een verplicht nummer vanuit de overheid, maar het mooie is dat het bedrijven ook op nieuwe gedachten brengt hoe zij zowel energie als kosten besparen.”
Koos Wijbenga, WijDuurzaam

Verplicht besparen sinds 2013

De plicht om energiebesparende investeringen te doen, geldt al sinds 2013. Het is één van de maatregelen van de overheid om bij te dragen aan de klimaatdoelen van Parijs. De eerste jaren waren er echter maar weinig bedrijven die zich hielden aan de plicht. Onder meer omdat de wet vrijwel niet werd gehandhaafd.

Informatieplicht sinds 2019, eerste boetes inmiddels uitgedeeld

In 2019 komt er een reminder vanuit de overheid: sinds juli dat jaar geldt een informatieplicht. Dat betekent dat elk bedrijf een rapportage moet hebben waarin staat welke maatregelen al zijn getroffen. Inmiddels heeft ook de Omgevingsdienst -die toeziet op naleving van de wet – meer handhavers in dienst genomen. Datzelfde jaar ontvangt WijDuurzaam meerdere aanvragen van bedrijven en organisaties om hen te ondersteunen bij de EML-rapportages. Momenteel (medio 2021) rollen de eerste boetes als waarschuwing op de mat van bedrijven die niet voldoen aan deze informatieplicht.

Besparingsmogelijkheden

WijDuurzaam verzorgde EML-rapportages voor zowel MKB als maatschappelijk vastgoed.
Thema’s als isolatie, ventilatie, lichtinstallaties, warmteopwekking en koeling zijn relevant voor elke organisatie. Zo is het ten aanzien van verlichting voor elk bedrijf belangrijk om na te denken over het moment van vervanging. Met slimme schakelaars en andere vormen van automatisering ondervang je bovendien menselijke handelingen.

Afwegingen maken

De kunst achter energiebesparingen is echter niet zozeer om besparingen te bedenken, maar vooral om na te denken over de haalbaarheid ervan. WijDuurzaam helpt die afwegingen te maken en kijkt mee naar subsidies en fiscale regelingen vanuit de overheid die de terugverdientijd verkorten.

Rol van WijDuurzaam

Voor de eerder genoemde organisaties heeft WijDuurzaam de volgende activiteiten ondernomen:

 • Invullen Erkende Maatregelen Lijst
  WijDuurzaam heeft samen met de opdrachtgever de huidige en toekomstige situatie geïnventariseerd: waarin schuilen besparingsmogelijkheden? Op basis van de intentie en urgentie om zaken te vervangen of op andere manieren te investeren in energiebesparing, worden gezamenlijk keuzes gemaakt.
 • Rapportage indienen bij e-loket
  WijDuurzaam heeft de rapportage ingediend via het eLoket van het RVO. Daarmee heeft de opdrachtgever voldaan aan de informatieplicht.
 • Plan van aanpak en subsidie-aanvragen
  Alleen de EML invullen geeft de opdrachtgever onvoldoende houvast om daadwerkelijk de maatregelen te treffen. In een plan van aanpak heeft WijDuurzaam daarom het kostenplaatje en de planning geschetst. Waar mogelijk hebben we subsidies aangevraagd voor de opdrachtgever.
 • Vinger aan de pols
  Na vier jaar moet blijken of de opdrachtgever de geplande maatregelen daadwerkelijk heeft getroffen. WijDuurzaam neemt dan opnieuw contact op om te bekijken hoe de organisaties ervoor staan qua energieverbruik en maatregelen.

Ondersteuning nodig bij EML?

Neem contact op met Koos Wijbenga van WijDuurzaam. Hij komt graag vrijblijvend bij u langs.

06-10688913mail@wijduurzaamadvies.nl

WijDuurzaam
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl