Skip to main content

Voor een vastgoedeigenaar is WijDuurzaam aan de slag gegaan om zonnepanelen op een groot, industrieel dak te realiseren. De SDE-beschikking was al toegekend toen WijDuurzaam een potentiële kink in de kabel ontdekte: de huidige eigenaar van het distributienetwerk gaf te kennen geen EAN-code (Europees Artikel Nummer) te willen afgeven voor de koppeling met de bruto productie meter (bpm). WijDuurzaam onderzocht en adviseerde in dit complexe energie- en managementvraagstuk.

De situatie

Het gebouw waar de zonne-installatie is gepland, maakt onderdeel uit van een omvangrijk industrieel terrein dat van oudsher indirect aangesloten is op het landelijke hoogspanningsnet. In het verleden was het voor de oorspronkelijke eigenaar van het energie-intensieve bedrijvencomplex namelijk vertrouwd om zo dicht mogelijk bij de bron (het 150 kV systeem nu van TenneT) te zitten.

Enkele jaren geleden nam de vastgoedeigenaar het eigendom van een pand op het terrein over en verbouwde deze tot kantoorruimte. De stroomvoorziening verloopt nog steeds via het 10 kV-distributienet van -en via het terrein van- de oorspronkelijke eigenaar. Deze eigenaar treedt als netbeheerder en als leverancier op van stroom. Bij navraag geeft deze eigenaar aan geen nieuwe EAN-codes te willen afgeven. En wenst hiermee dus niet mee te werken aan het beschikbaar stellen van een nieuwe EAN-code voor het koppelen van een bruto productie meter die vereist is voor de SDE-vergoeding.

Een dilemma voor de vastgoedeigenaar: Wat zouden de consequenties zijn als het gebouw voor haar energievoorziening zou moeten worden gekoppeld aan een distributienetwerk van een regionale netbeheerder?

Over de EAN-code

Een EAN-code is een unieke 18-cijferige code die het meetbedrijf nodig heeft om verbruik en teruglevering te verrekenen. De code wordt toegekend door de netbeheerder en wordt in de communicatie tussen netbeheerders en energieleveranciers gebruikt om zeker te weten over welke aansluiting wordt gesproken. Ten behoeve van de SDE-subsidie is een aparte EAN-code vereist, ook wel ‘groene’ EAN-code genoemd. Via de CertiQ-administratie wordt deze code gekoppeld aan de meetgegevens van de bruto productie meter én de SDE-beschikking. Aan de hand hiervan kan RVO hiermee jaarlijks heel precies het juiste subsidiebedrag uitkeren aan de eigenaar van de zonnestroominstallatie.

De oplossing

Om een koppeling te realiseren met een ander distributienetwerk, heeft WijDuurzaam inzichtelijk gemaakt welke stappen ondernomen moeten worden. Allereerst moest de bestaande koppeling met het distributienetwerk denkbeeldig worden losgekoppeld om vervolgens een aansluiting te maken bij de regionale netbeheerder. Makkelijker gezegd dan gedaan. Om los te komen van het oude 10 kV-distributienetwerk, moest de vastgoedeigenaar de meer dan 15 jaar oude 10 kV-installaties van de eigenaar overnemen. Denk daarbij aan kabels, transformatorstations en schakelkasten.

Maar wat koopt de vastgoedeigenaar dan? WijDuurzaam heeft een beoordeelding van de bestaande technische installaties verzorgd en de vastgoedeigenaar geadviseerd over een goede overnameprijs, ondersteuning geboden bij onderhandelingen en een Memorandum of Understanding (MOU) opgesteld.

Daarnaast heeft WijDuurzaam de beheersorganisatie en -kosten voor een eigen 10 kV- installatie inzichtelijk gemaakt. Dat betekent dat je zélf als eigenaar verantwoordelijk én aansprakelijk bent voor het goed functioneren en een veilige bedrijfsvoering van deze installatie. In dat geval moeten gekwalificeerde functionarissen onderhoud, keuringen en bediening uitvoeren. Iets wat je in eigen beheer kunt doen, of wat je kunt uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven.

Tot slot zijn de potentiële tarieven van een toekomstige energieleverancier én verwachte investeringen en opbrengsten voor de zonnestroominstallatie in de totale business case opgenomen.

Het resultaat

Op basis van alle inzichten heeft de vastgoedeigenaar uiteindelijk besloten om de zonnepanelen te plaatsen zonder gebruik te maken van de SDE-beschikking. En daarmee ook af te zien van het idee om de aansluiting van het gebouw te koppelen aan een nieuw distributienetwerk met daarnaast een nieuw leveringscontract. Omdat de opgewekte energie valt binnen het grote eigen verbruik, zal er geen sprake zijn van teruglevering aan het huidige distributienet.

Rol WijDuurzaam

WijDuurzaam verzorgde de volgende activiteiten in deze case:

  • Ondersteuning bij discussie rond aanvraag ‘Groen’ EAN-code
  • Beoordeling van 15+-jaar oude 10 kV-installaties
  • Inzichtelijk maken van de realisatie- en beheerskosten
  • Advies over beheersorganisatie 10 kV-installaties
  • Inzichtelijk maken van de consequenties voor de gehele businesscase rond zonnepanelen, aansluiting en instandhouding, en energielevering

Betrokken adviseurs WijDuurzaam

Namens WijDuurzaam coördineerde senior-adviseur elektrotechniek Jorrit Mulder over het vraagstuk rond de 10 kV-installatie. Voor de consequenties voor de totale business case had senior-adviseur elektrotechniek Jeroen Oosterheert de coördinatie. Beide adviseurs beschikken over jarenlange ervaring in bouw, beheer en onderhoud van energiecentrales en kennis van elektro- en energietechniek. Waardoor ook bovenstaand complex energie- en management vraagstuk tot het palet van WijDuurzaam behoort.

Meer weten?

Heeft u vragen over de case? Of heeft u te maken met een soortgelijke situatie? Neem voor advies contact op met WijDuurzaam.

WijDuurzaam
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl