Skip to main content

Wilt u zelf duurzame stroom opwekken? Bijvoorbeeld met zonnepanelen? Dan levert u een deel van die energie mogelijk aan het openbare net. Die stroom verkoopt u dan aan een energieleverancier. Het is mogelijk om de elektriciteit te verkopen aan een andere energieleverancier dan bij wie u elektriciteit inkoopt. Die aanpak staat bekend als MLOEA: Meerdere Energieleveranciers Op Eén Aansluiting. In dit blog doen we uit de doeken wanneer MLOEA een oplossing is. Ook leggen we uit wat er nodig is om het te realiseren.

Wanneer kiezen voor MLOEA?

Bij MLOEA is er een harde administratieve scheiding tussen de verschillende energiestromen en bijbehorende kosten. Deze constructie kan van pas komen bij heldere doorbelasting of verschillen in entiteit tussen de gebouweigenaar en de eigenaar van de opwekinstallatie. Er zijn meerdere situaties waarin MLOEA een interessante oplossing kan zijn. Bijvoorbeeld:

 • Als een gebouweigenaar verbruik en teruglevering apart wil verrekenen
  Bijvoorbeeld bij de realisatie van een opwekinstallatie voor duurzame elektriciteit (zon of wind). Of wanneer u bij laadpalen of laadpleinen liever kiest voor een andere leverancier.
 • Als een gebouweigenaar de hoofdaansluiting deelt met iemand anders
  Dit is bijvoorbeeld het geval bij verhuur of gebruik van het dak door een derde partij, zoals bij de Postcoderoos-regeling.
 • Als een gebouweigenaar bedrijfsruimtes verhuurt
  Bij MLOEA kan iedere huurder een andere energieleverancier kiezen.
 • Als een gebouweigenaar maximaal gebruik wil maken van de SDE+(+) subsidie
  Meer daarover leest u in het blog over de combinatie van MLOEA en SDE+.

Te nemen stappen bij MLOEA

Bij MLOEA is er geen extra aansluiting nodig. De bestaande aansluiting volstaat. Wel moeten de energiestromen van en naar de verschillende energieleveranciers inzichtelijk worden gemaakt met een Bruto Productie Meter. Wanneer u voor een zonnestroominstallatie gebruik wilt maken van MLOEA, moet u een aantal stappen doorlopen:

 1. In samenwerking met het meetbedrijf moet u een meetplan opstellen. Daarin wordt het eerste meetpunt met de eerste leverancier tot PAP benoemd (Primair Allocatiepunt) en gekeken naar de benodigde opstelling van de aan te schaffen Bruto Productie Meter(s) (BPM).
 2. Vervolgens vraagt u bij de netbeheerder een extra meetpunt/allocatiepunt aan, het Secundair Allocatie Punt (SAP). De netbeheerder verstrekt dit extra SAP-meetpunt met een EAN-code. Dat is een unieke cijfercode om een leveringspunt voor elektriciteit te identificeren. Per PAP zijn meerdere SAP’s mogelijk.
 3. Het meetbedrijf plaatst vervolgens het SAP-meetpunt in de meetopstelling. Afhankelijk van de situatie wordt dit parallel of serieel gedaan.
 4. Nadat het meetbedrijf de Bruto Productie Meter(s) in bedrijf heeft gesteld, schakelt de netbeheerder het SAP-meetpunt in.
 5. Het meetbedrijf zorgt tenslotte voor de verwerking en beschikbaarheid van de gemeten stromen aan de netbeheerder, die deze vervolgens afgeeft aan zowel de eerste als de tweede of derde energieleverancier.

Verkoop van stroom

Bij een MLOEA-constructie wordt, in geval van teruglevering van zonnestroom, een tweede energieleverancier benaderd om te komen tot verkoop van de terug te leveren stroom. Dit kan via een vaste prijs of via een Power Purchase Agreement (PPA).

Een belangrijke voorwaarde bij MLOEA

Een voorwaarde voor het toepassen van het MLOEA-principe is dat er voor alle meetpunten (PAP/SAP) met hetzelfde meetbedrijf wordt gewerkt.

Geen ‘zuivere teruglevering’

Bij een MLOEA is dus geen sprake van ‘zuivere teruglevering’ zoals bij een zonnepark waarbij daadwerkelijk echt alle opgewekte stroom fysiek wordt teruggeleverd aan het net. Bij een zonnestroominstallatie op het dak in combinatie met een MLOEA-setting wordt de opgewekte stroom op het bedrijfspand deels fysiek verbruikt IN het gebouw ter plaatse. Het gaat bij MLOEA dus puur om een administratieve scheiding.

Ondersteuning bij MLOEA?

Het vraagt de nodige tijd en denkkracht om het te organiseren, maar met MLOEA maakt u gebruik van gunstige inkoop- en verkooptarieven. Vanuit WijDuurzaam verzorgen wij namens de opdrachtgever het gehele traject. Overweegt u gebruik te maken van MLOEA, of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Koos Wijbenga van WijZon en WijDuurzaam Advies: 06-10688913 of mail@wijduurzaamadvies.nl

WijDuurzaam
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl