Skip to main content

Meerdere energieleveranciers op één aansluiting, oftewel MLOEA. Het is een overweging waard wanneer u zelf duurzame stroom gaat opwekken. En wist u dat MLOEA, in combinatie met de SDE++ regeling zelfs financieel gunstiger kan uitpakken? We leggen het u uit…

Wat houdt de SDE+(+) regeling in?

Tot het voorjaar 2020 bestond er de SDE+ regeling. Een subsidie ter bevordering van de productie van hernieuwbare energie door bedrijven. Sinds het najaar van 2020 is dit de SDE++ regeling geworden. Beide regelingen zijn voor zonnestroom gebaseerd op het toekennen van een (bruto) basis subsidiebedrag per opgewekte kWh, waarbij er afhankelijk van de situatie aftrek plaatsvindt. De hoogte van de aftrek is afhankelijk of er netlevering plaatsvindt, of dat u de opgewekte stroom zelf gebruikt.

Aftrek bij netlevering en niet-netlevering

Van netlevering is sprake als de opgewekte stroom rechtstreeks aan het distributienet wordt geleverd, zowel administratief als fysiek. In deze situatie is er dus geen sprake van eigen verbruik van de opgewekte stroom. De aftrek is hierbij het laagst, waardoor er hier sprake is van netto het hoogste subsidiebedrag per opgewekte kWh.

Daar waar sprake is van nietnetlevering, is de aftrek het hoogst, waardoor er een lager netto subsidiebedrag per opgewekte kWh overblijft.

 

De onderliggende reden voor dit principe komt voort uit de redenatie dat de overheid per opgewekte hoeveelheid kWh zo min mogelijk subsidie wil verlenen. Men is van mening dat organisaties voldoende besparen wanneer zij zélf de opgewekte stroom gebruiken, doordat je dan energiebelasting uitspaart. In feite wordt het besparen op de energiebelasting dus als een vorm van subsidie gezien.

 

MLOEA staat voor meerdere energieleveranciers op één aansluiting. Dit kan handig zijn als u verbruik en opwek apart wilt verrekenen.

 

De relatie met MLOEA

Wanneer u er dus voor kiest om de opgewekte stroom niet zelf te gebruiken, maar aan het net te leveren, ontvangt u dus een hoger subsidiebedrag per opgewekte kWh. Via een MLOEA-constructie is het mogelijk zonnestroom administratief te laten vallen onder de situatie ‘netlevering’. Zoals we in dit blog over MLOEA hebben aangegeven, hoort hier een meetplan bij bestaande uit één of meerdere brutoproductiemeter(s) die gekoppeld zijn aan de zonnestroominstallatie en een Secundair Allocatie Punt (SAP).

Daarnaast moet er duidelijk sprake zijn van een tweede energieleverancier waaraan de opgewekte stroom wordt verkocht. Uit deze combinatie van metingen en gegevens van de tweede energieleverancier kan richting RVO naderhand helder en duidelijk via CertiQ en netbeheerder worden aangetoond welke stroom rechtstreeks geleverd wordt aan het net (netlevering) en daarmee in aanmerking komt voor het netto hogere subsidiebedrag per kWh.

Meer informatie

Houtbedrijf Feijen SP koos ook voor MLOEA bij de realisatie van een zonnestroominstallatie. Lees meer over deze case van WijDuurzaam.  Wilt u meer informatie over MLOEA en de SDE++ subsidie? Neem dan contact op met Koos Wijbenga van WijZon en WijDuurzaam Advies: 06-10688913 of mail@wijduurzaamadvies.nl

WijDuurzaam
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl