Skip to main content

Een groot dak, een mooi budget én de ambitie om te investeren in duurzaamheid. Met die ingrediënten klopte Houtbedrijf Feijen SP in 2018 aan bij WijDuurzaam voor ondersteuning bij de realisatie van een zonnestroominstallatie. WijDuurzaam vond de oplossing in een MLOEA-aansluiting.

Over Feijen SP

Een gepatenteerd, vernuftig houtbouwsysteem voor de realisatie van beurswanden stond aan de basis van het succes van Feijen SP in Bemmel. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot veelzijdig leverancier van onderdelen voor zakelijke interieurmarkt, evenementenbranche en de Yacht Industrie.

Complicerende factoren

De wens om zonnepanelen te installeren, speelde al een tijdje in het hoofd van eigenaar Hans Feijen. Maar hoe organiseer je dat met twee BV’s? Feijen wil de zonnestroominstallatie namelijk aanschaffen met het budget dat behoort tot de eigen Vastgoed BV en de opgewekte zonnestroom in de eigen fabriek (vallend onder de Werkmaatschappij BV) gebruiken. Op zo’n manier dat het binnen de kaders van de Electricteitswet en de SDE+ subsidieregeling past.

Je kunt wel zonnepanelen op het dak van het gebouw installeren, maar wetgeving staat niet toe dat je stroom aan jezelf verkoopt. Welke constructie is nodig om toch met beide BV’s te profiteren van de zonne-energie? WijDuurzaam startte het haalbaarheidsonderzoek door een businesscase op te stellen.

De businesscase: MLOEA meest gunstig

Voor Feijen onderzochten Koos Wijbenga, Senior Project Engineer Elektrotechniek Jeroen Oosterheert en Fiscalist Norbert Buiter vanuit WijDuurzaam een aantal scenario’s. De Vastgoed BV zou het geld kunnen lenen aan de Werkmaatschappij BV. Deze zou op haar beurt als huurder zelfstandig kunnen investeren in de zonnestroominstallatie: een huurdersinvestering. Hoewel deze constructie enkele fiscale voordelen zou kunnen bieden, had deze constructie niet de voorkeur van Feijen. Enerzijds doordat de fiscale voordelen het geheel tot een niet voorspelbare business case zou maken. Anderzijds zou er ook een ongewenste verstrengeling kunnen ontstaan tussen beide BV’s. Een consequentie waar Feijen niet op zat te wachten.

Een andere optie die WijDuurzaam voorrekende, was via een MLOEA-oplossing. Deze term staat voor Meerdere Leveranciers Op Eén Aansluiting. Een besluit die de Autoriteit Consument & Markt het jaar ervoor, in 2017 had geïntroduceerd. Daarmee is het mogelijk om via één aansluiting meerdere contracten af te sluiten met verschillende energie-leveranciers.

Door MLOEA toe te passen, worden de zonnepanelen onderdeel van de Vastgoed BV en verkoopt Feijen de opgewekte groene stroom aan een tweede energieleverancier. Voor de Werkmaatschappij BV blijft Feijen stroom inkopen van eerste energieleverancier.

Financieel interessant

De aanleg van een extra meetpunt (allocatiepunt) is vereist om het verbruik en de teruglevering apart te bemeten en te verrekenen met de twee verschillende energieleveranciers. In de business case werd duidelijk dat deze MLOEA constructie -in combinatie met de hogere terugleversubsidie via de SDE+ regeling– Feijen meer zou opleveren dan wanneer hij zou kiezen voor andere leen- of huurconstructies. Het zou bovendien minder financiële verstrengeling geven tussen beide BV’s.

 

MLOEA in combinatie met de SDE+ regeling geeft Feijen handvatten om een goed rendement te behalen met beter inzicht in de energie- en geldstromen.

 

SDE+– subsidie en BPM-meter

In het kader van het haalbaarheidsonderzoek vroeg WijDuurzaam ook SDE+-subsidie aan voor de Vastgoed BV van Feijen. Een voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie is dat de zonnestroominstallatie gekoppeld moet worden aan een bruto productiemeter (BPM). Deze geijkte meter meet exact wat verrekenbaar is en wat niet en wordt geïnstalleerd door het meetbedrijf. Met de aan de meter gekoppelde EAN-code -een tiencijferige unieke code- is de netbeheerder in staat de verrekening met de aansluiting op jouw adres te verwerken

Aangezien MLOEA in het voorjaar 2019 nog relatief nieuw was voor zowel netbeheerder als meetbedrijf, heeft de zoektocht naar een helder meetplan WijDuurzaam de nodige inspanning gekost. Uiteindelijk was er gelukkig toch een medewerker bij de netbeheerder die wist te vertellen hoe het meet- en realisatieplan rond MLOEA er uit moest komen te zien.

Overige acties

 • Onderzoek dakconstructie
  Tijdens het haalbaarheidsonderzoek keek WijDuurzaam ook naar de daksituatie. Het langgerekte staaldak en het platte dak van het pand van Feijen leent zich goed voor een zonne-installatie met 400 panelen. De vaste constructeur van Feijen kwam met een positief oordeel over de draagkracht van het dak.
 • Selectie van energieleveranciers
  Kan Feijen zijn stroom wel verkopen aan de markt? Om die vraag te beantwoorden, vergeleek WijDuurzaam diverse energieleveranciers en selecteerde de meest interessante partij.
 • Selectie van installateurs
  WijDuurzaam vergeleek de prijzen en installaties van een drietal installateurs op basis van een Programma van Eisen. De keuze viel op de huisinstallateur van Feijen. Die leverde een concurrerende prijs, prima installatie en had het voordeel dat hij al bekend was met de situatie ter plekke.
 • Installatie
  Feijen organiseerde zelf de begeleiding en oplevering van de installatie van de zonnestroominstallatie.
 • Aanmelding bij CertiQ
  WijDuurzaam organiseerde de afhandeling van de SDE-subsidie en de aanmelding van de installatie bij CertiQ, een voorwaarde om subsidie te ontvangen. Met deze eenmalige actie is de administratieve afhandeling van de zonnestroom-installatie compleet.

In werking

In 2019 nam Feijen het zonnedak met 400 panelen in gebruik. Een bezoek in 2020 leerde WijDuurzaam dat de administratieve inrichting met MLOEA succesvol verliep: de opgewekte stroom wordt fysiek zelf verbruikt in de bedrijfsactiviteiten, maar wordt keurig administratief verkocht aan de tweede energieleverancier; de benodigde stroom voor de bedrijfsactiviteiten blijft ongestoord administratief ingekocht via de eerste energieleverancier.

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak

Loopt u ook rond met de wens een zonne-installatie te realiseren en weet u niet waar u moet beginnen? Neem eens contact op met Koos Wijbenga van WijDuurzaam. Hij komt graag vrijblijvend bij u langs. 06-10688913mail@wijduurzaamadvies.nl

WijDuurzaam
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl