Skip to main content

In Nederland wordt steeds meer duurzame energie opgewekt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenenergie, watertemperatuur (aquathermie), aardwarmte (geothermie) en waterkracht. Binnen het Klimaatakkoord heeft de politiek afgesproken dat het aandeel duurzame energie in de energievoorziening de komende jaren sterk moet stijgen. Veel bedrijven en overheden hebben de overstap naar duurzame energiebronnen gemaakt, maar het kan altijd beter.

Hoe wordt duurzame energie opgewekt?

Duurzame energie, ook wel groene energie genoemd, wordt opgewekt met natuurlijke en milieuvriendelijke energiebronnen. Kolen, olie en aardgas zijn als energiebron ook ‘natuurlijk’, maar die zijn eindig en brengen op verschillende manieren schade aan het milieu toe.

Een investering in groene energie wordt vanuit de overheid vaak gesubsidieerd, om het verschil in kostprijs te overbruggen tussen de prijs die een bedrijf kwijt zou zijn voor energie uit fossiele brandstoffen (zoals kolen, olie of gas) en de prijs voor de duurzame energie. De SDE-subsidie is een voorbeeld daarvan.

Duurzame energiebronnen

Zon, wind en aardwarmte zijn dus duurzame energiebronnen. Het zijn zogenaamde ‘hernieuwbare bronnen’ die het milieu in het verbruik minder belasten. Ze raken nooit op veroorzaken geen luchtvervuiling in het verbruik en hebben geen CO2-uitstoot op de locatie. De verbranding van kolen, olie en gas is zeer milieuvervuilend en is daarom niet langer gewenst.

Onze gezamenlijke opgave

De komende jaren ligt er een enorme opgave. In 2030 moeten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. En in 2050 moet de energievoorziening in Nederland bijna compleet duurzaam zijn. Uiteindelijk moet de uitstoot in Nederland in dat jaar omlaag met 90% zijn gebracht. Een transitie naar een duurzame energievoorziening is van groot belang voor het verminderen van de opwarming van de aarde.

WijDuurzaam draagt bij aan duurzame energie

WijDuurzaam is een netwerk van professionals die enorm gemotiveerd zijn om deze klimaatdoelen te halen. Dat doen we door organisaties op onafhankelijke wijze te begeleiden bij het verduurzamen van hun organisatie en vastgoed.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om zelf groene of duurzame energie op te wekken? WijDuurzaam brengt graag samen met u de mogelijkheden, de kosten en de terugverdientijd van groene energie in kaart. Schuif aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, of neem contact met ons op voor meer informatie.

WijDuurzaam
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl